Den nye ulikheten: Forskningsrådets konferanse om sosial ulikhet

Når:

26.09.2019

Hvor:

Sentralen, Oslo

Arrangementstype:

Konferanse

Pris:

500 kr. Gratis for studenter

Påmeldingsfrist:

20.09.2019 kl. 00:00

Meld deg på

Om arrangementet

Den norske velferdsmodellen har vært en suksess og har bidratt til at det er ikke er store sosiale forskjeller mellom folk. Men vil samfunnet vårt også i fremtiden klare å inkludere alle i arbeid og sosialt liv? Eller vil vi oppleve større skiller og ulikhet i befolkningen?

Global utvikling og omstillinger rammer utsatte grupper. En del faller utenfor for tidlig, en del kommer aldri inn. Hvilken betydning har helse, utdanning og velferdsordninger - og kan forskningen si oss noe om hva vi har i vente? Kan forskningen bidra til å styrke sikkerhetsnettet for fremtiden?

Forskningsrådets konferanse om sosial ulikhet, "Den nye ulikheten", er en møteplass for forskning- og kunnskapsutveksling mellom forskere, beslutningstakere, de som arbeider med mennesker som har det vanskelig, og for dem som er interesserte i samfunnsutviklingen.

Velkommen til Sentralen d 26.september

Foredragsholdere

Karl Ove Moene

Professor Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo

Marianne Nordli Hansen

ProfessorInstitutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo

David B. Grusky

ProfessorStanford University

Jørgen Heibø Modalsli

InstituttlederHandelshøyskolen ved OsloMet

Tone Fløtten

Daglig lederFafo

Kjetil Bjorvatn

ProfessorNorges Handelshøyskole

Terje Andreas Eikemo

ProfessorNTNU

Camilla Stoltenberg

DirektørFolkehelseinstituttet

Program

Den nye ulikheten - foreløpig program

08:30-09:00 Registrering og kaffe

09:00-09:15 Velkommen

 • Konferansen åpnes av områdedirektør Jesper Simonsen (Forskningsrådet) og konferansier Ruth Astrid Sæter.

09.15-10.40 Verdens ulikhetskrise

 • Verdens ulikhetskrise: Karl Ove Moene, UiO
 • Den internasjonale ulikhetsdebatten og utviklingstrekk i det norske samfunnet: Marianne Nordli Hansen, UiO
 • Building Authentic Evidence-Based Policy: David Grusky, Stanford
 • Samtale mellom Moene, Nordli Hansen og Grusky

10:40-11:05 Pause

11:05-12:15 Velg ditt opphav med omhu

 • Tittel kommer: Jørgen Heibø Modalsli, OsloMet og SSB
 • Barnefattigdom i den nordiske modellen: Tone Fløtten, Fafo
 • Barnehage mot fattigdom: Kjetil Bjorvatn, FAIR/NHH
 • Samtale mellom Fløtten, Heibø Modalsli, Bjorvatn og Linda Noor (Minotenk) .

12:15-13:00 Lunsj

13:00-14:00 Blir det velferd til alle?

 • Helseulikheter i verden og i Norge: Terje Andreas Eikemo, CHAIN - NTNU
 • Utenforskap og helseforskjeller: Camilla Stoltenberg, FHI
 • Samtale mellom Eikemo, Stoltenberg, Hannah Gitmark (Tankesmien Agenda) og Kristin Clemet (Civita).

14:00 Avslutning

 

Følg lenke for nærmere beskrivelse av foredragsholdere.

 

Kontakt

Thomas Evensen